Habitasse © Curabitur felis erat. Mauris di Serif. Vestibulum | Sed vulputate


Claude CHRISTNACH         gérant
De Wagnesch Pier war selwer Dirigent vun enger Parti Museken an huet e Geschäft opgemaach, fir Instrumenter a Nouten fir Harmonie a Fanfare ze verkafen. Dat war um 1.Stack op N°2 an der Bouneweger Strooss, um Eck vun der aler Avenue (beim Schwall).


Mëtt de 60-er Joren huet d'Famill Wagner e Puer Ecke méi wäit e Wunn- a Geschäftshaus gebaut, an de Betrib as op N° 19 rue des Trévires geplënnert. Enn 1968 as de Wagnesch Pier ganz onerwaart gestuerwen an et huet stënterlech missen eng Léisung font gin fir de Betrib virunzeféieren. D'Madame Wagner huet an hirer Nout den Yvon Christnach gefrot, den déi Zäit Secrétaire vun der CISPM an der UGDA war. Hien huet de Betrib kaf fir säi Jong Claude, den dunn am Alter vun nëmmen 18 Joer d'Directioun iwwerholl huet.


D'Firma as lues a lues gewuess an konnt eng éischte Kéier vergréissert gin, wéi duerch Zoufall d'Nopeschhaus N°17 ze kafe war.


 Och nom onerwaarten Doud vum Yvon Christnach 1982 as de Betrib bis haut an den Hänn vun der Famill bliwwen. Mee Ufank den 80-er Joeren gouf et awer och kloer, datt nach eng Kéier misst vergréissert gin.


Mir hun et gemaach wéi onse Viirgänger an 3 Stroosse méi wäit e Wunn- a Geschäftshaus gebaut. 1985 konnte mer an onst neit Gebei an der rue Blochausen plënneren.


Spéitestens haut, no weideren 30 Joër wier eigentlech e Generatiounswiessel fälleg gewiescht.


Well mer awer leider kee Nofolger fonnt hun an och keen zousätzlecht Fachpersonal kréien konnten, hu mer mat schwéierem Häerz no 66 Joër Piwa - dovun 45  ënnert der Direktioun vun onser Famill - decidéiert fir de Butték vun November 2015 un zouzemachen.

  

editioun piwa

© 2015 piwa sarl

musek piwa


39, rue Blochausen
L-1243 Luxembourg


Wat heescht eigentlech PIWA? Ma dat sin déi éischt Buschtawen vum Pierre Wagner, an dat as de Numm vun deem Mann, deen d'Firma 1949 gegrënnt huet.

PIWAS.à.r.l